Mặc dù phân tích Fibonacci bắt nguồn từ toán học, nhưng nó cũng áp dụng cho phân tích kỹ thuật. Tiền đề của nó ngụ ý rằng lịch sử lặp lại (ở một mức độ) và giá thường di chuyển theo xu hướng. Bằng cách kết hợp phân tích Fibonacci với phân tích đa khung thời gian, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về xu hướng tổng thể trong khi xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng .

Bài viết này trình bày về áp dụng Fibonacci thoái lui trong phân tích đa khung thời gian. Nó tập trung vào cách các mức này có thể cung cấp các điểm đảo chiều quan trọng như các mức hỗ trợ/kháng cự.

I. Ứng dụng Fibonacci trên nhiều khung thời gian

Nhiều trader thắc mắc khung thời gian nào phù hợp nhất khi đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Những nhà giao dịch này thường không biết về lợi ích của phân tích đa khung thời gian; điều mà cho phép họ phân tích một tài sản tài chính bằng cách dùng nhiều công cụ thuận lợi. Biểu đồ dài hạn bao gồm các mô hình tổng quát. Do đó, nó có thể làm giảm lượng “nhiễu” và cung cấp một cái nhìn tổng thể về thị trường.

Tuy nhiên, biểu đồ ngắn hạn lại cung cấp một cái nhìn tổng thể về xu hướng hiện tại và động lực thị trường trong ngắn hạn. Nó rất hữu ích khi tìm kiếm các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Người ta thấy rằng các mức thoái lui Fibonacci từ cả khung thời gian dài và ngắn hạn đều sẽ chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Bạn có thể xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ.

Biểu đồ của cặp EUR/USD hàng tháng dưới đây làm rõ mức Fibonacci thoái lui. Mức (màu xanh) từ điểm thấp nhất của tháng 9 năm 2000 đến điểm cao nhất của tháng 3 năm 2008. Động thái này thể hiện mức cao nhất và thấp nhất trong lịch sử vẫn chưa bị vi phạm.

Như được minh họa dưới đây, từ góc độ phân tích dài hạn, mức thoái lui Fibonacci đã cung cấp các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ, cùng với hành động giá là những biến động ngắn hạn từ các mức hỗ trợ/kháng cự dài hạn này.

Biểu đồ hàng tháng của cặp EUR/USD:

Biểu đồ hàng tháng của cặp EUR/USD

II. Mức thoái lui Fibonacci để xác định vị trí vi phạm

Sau khi xu hướng trong lịch sử đã được xác định, biểu đồ hàng tuần có thể được sử dụng để xác định các động thái chính quan trọng và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Bên dưới là một ví dụ của cặp EUR/USD khung thời gian tuần. Nó bao gồm các mức Fibonacci từ hai động thái chính bổ sung. Mức thoái lui Fibonacci đầu tiên (màu hồng) được lấy từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2017 đến mức cao nhất của tháng 2 năm 2018 (mức di chuyển trung hạn), trong khi mức thoái lui Fibonacci thứ hai (màu cam), thể hiện sự di chuyển ngắn hạn giữa mức cao nhất của tháng 2 năm 2018 và mức thấp nhất của tháng 3 Năm 2020.

Biểu đồ hàng tuần của cặp EUR/USD:

Biểu đồ hàng tuần của cặp EUR/USD

Như đã trình bày ở trên, có nhiều trường hợp mà các mức này cung cấp các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, làm rõ sự hình thành các điểm  đảo chiều trong nhiều trường hợp, thường dẫn đến xu hướng đảo ngược tiềm năng. Tất cả các mức thoái lui đều cung cấp thông tin. Nhưng thông thường, tỷ lệ vàng sẽ là 61,8% và tỷ lệ tương hỗ sẽ là 38,2%.

Đây là các mức mạnh cần lưu ý khi mức thoái lui Fibonacci cho mục đích tiếp tục xu hướng. Nó thường cung cấp các dấu hiệu tiềm ẩn về sự đảo chiều trong xu hướng hoặc bắt đầu của một xu hướng hoàn toàn mới sau khi các mức này bị phá vỡ.

III. Ứng dụng Fibonacci thoái lui trong phân tích đa khung thời gian

Chúng ta đã xác định được các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh mẽ từ các biểu đồ dài hạn. Biểu đồ hàng ngày có thể được sử dụng để thể hiện cách mà các mức này đã tác động đến hành động giá ngắn hạn. Từ góc nhìn trực quan, biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD cho thấy các mức này đã tác động như thế nào đến các động thái trong ngắn hạn, với hành động giá thể hiện có nhiều sự đảo chiều xảy ra ở các mức này.

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD:

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD

H2: Sự kết hợp Fibonacci với các mức hỗ trợ và kháng cự

Mức thoái lui Fibonacci được sử dụng riêng biệt trong suốt bài viết này. Tuy nhiên, độ chính xác của phân tích có thể còn mạnh hơn khi nó được kết hợp với một cơ chế xác định mức hỗ trợ/kháng cự khác. Ví dụ như mức độ tâm lý và/hoặc mức độ biến động hành động giá trước đó.

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD bên dưới làm rõ việc Fibonacci không chỉ là cơ chế hỗ trợ/kháng cự duy nhất. Xem xét kỹ hơn biểu đồ cho thấy mức thoái lui 50% của động thái trung hạn đã giúp bắt đỉnh của mức cao nhất vào tháng 3 năm 2020. Đồng thời nó gây cản trở động thái vào tháng 7 trước khi có một sự phá vỡ tăng giá. Điều này tồn tại đến khi hành động giá đi vào mức kháng cự tại mức tâm lý là 1.1800. Sau đó, nó trở thành mức hỗ trợ quan trọng.

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD:

Biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD

IV. Tổng kết

– Các mức thoái lui Fibonacci có thể cung cấp các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng

– Fibonacci thoái lui trong phân tích đa khung thời gian

– Fibonacci thoái lui có thể hiệu quả hơn khi sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

bình chọn post