Áp dụng Fibonacci thoái lui cho các biểu đồ dài hạn

Nhà giao dịch thường gắn với các khung thời gian liên quan đến các chiến lược tương ứng của họ. Ví dụ, các nhà giao dịch ngắn hạn thường chỉ phân tích các khung thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, như đã trình bày trong bài viết Fibonacci thoái lui trong phân tích đa khung thời gian, các nhà giao dịch có thể có được cái nhìn tổng quan hơn bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn, sử dụng nhiều khung thời gian trên biểu đồ để tiến hành các phân tích của họ. Các mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho đa khung thời gian có thể giúp cung cấp góc nhìn bổ sung cho phân tích của các nhà giao dịch.

I. Lợi ích của việc sử dụng Fibonacci trên biểu đồ dài hạn

Việc sử dụng biểu đồ dài hạn cho tập hợp các đường Fibonacci ban đầu, cho phép các nhà giao dịch tìm các mức giá quan trọng theo chuỗi Fibonacci; điều này vẫn giữ được ý nghĩa trên các biểu đồ ngắn hạn hoặc trong các chiến lược ngắn hạn. Nó có thể đúng với bất kỳ khung thời gian nào, nhưng giá trị đằng sau việc bắt đầu trên biểu đồ dài hạn chỉ ra ý nghĩa của một kích thước mẫu hình lớn hơn được thực hiện trên một tập dữ liệu mạnh mẽ hơn mà chỉ có thể được cung cấp theo thời gian.

Các mức giá quan trọng được chỉ ra bởi công cụ Fibonacci trên biểu đồ dài hạn có thể cung cấp cho nhà giao dịch ngắn hạn các mức giá quan trọng nhất. Đây là điều mà sẽ không được xác định nếu chỉ sử dụng một khung thời gian ngắn hạn. Một khi được thiết lập, các mức giá quan trọng này sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ/kháng cự cho bất kỳ phong cách giao dịch nào.

II. Cách áp dụng Fibonacci vào biểu đồ dài hạn

Bạn có thể quan sát ví dụ trên biểu đồ của chỉ số US Dollar (DXY) dưới đây. Nó thể hiện cách Fibonacci thoái lui dài hạn có thể được dùng trên các khung thời gian ngắn hơn. Ở biểu đồ, một động thái chính đã được xác định; lấy mức thấp nhất từ năm 2011 và kéo lên mức cao nhất vào tháng 1 năm 2017. Tại thời điểm viết bài này, cả mức cao nhất và thấp nhất đều không bị vi phạm. Do vậy, chúng ta vẫn duy trì việc tiếp tục sử dụng Fibonacci thoái lui cho động thái lớn này. Mức thoái lui Fibonacci được áp dụng một cách đơn giản bằng cách vẽ từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của động thái; được áp dụng trên biểu đồ hàng tháng được thể hiện như sau:

Biểu đồ hàng tháng của chỉ số US Dollar (DXY) (2009-2020):

Fibonacci thoái lui trên biểu đồ hàng tháng của chỉ số US Dollar (DXY) (2009-2020):

Bây giờ, bạn có thể nhận thấy một vài biến động rõ ràng ở mức thoái lui 50% và 38,2%. Và chắc chắn, một phát hiện như vậy có thể có giá trị đối với nhà giao dịch. Nhưng những trường hợp này sẽ phù hợp với việc áp dụng Fibonacci trong các thị trường có xu hướng. Chỉ là, trong trường hợp này, tôi đang xem xét trong một xu hướng dài hạn. Trong ví dụ sau, một số thông tin quan trọng được đánh dấu trên biểu đồ hàng tuần. Như bạn có thể thấy:

Biểu đồ hàng tuần của chỉ số US Dollar (DXY) (2015-2020):

Fibonacci thoái lui trên biểu đồ hàng tuần của chỉ số US Dollar (DXY) (2015-2020)

Trong biểu đồ trên, hãy lưu ý cách các điểm được đánh dấu bằng hộp màu xanh hoặc đỏ. Đây là điểm đã dẫn đến những chuyển động kéo dài trong nhiều tuần; trong một số trường hợp là nhiều tháng sau đó. Sự thay đổi lớn đầu tiên là vào đầu năm 2018, sau khi một xu hướng chính được xác định. Nó đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về xu hướng. Bởi vì, xu hướng tăng giá bị đe dọa trước đó và đã bị xóa bỏ phần lớn trong hai năm sau khi mức thoái lui Fibo 50% được kiểm tra.

Mức thoái lui Fibo 23,6% sớm trở thành ngưỡng kháng cự, được hiển thị bằng hộp màu đỏ ở trên; và sự thay đổi đó đã giúp đảo ngược xu hướng vừa tăng lên mức cao nhất trong năm. Sự đảo ngược đó kéo dài hơn một tháng cho đến khi người mua giảm áp lực để cuối cùng đẩy giá trở lại trên mức đó; sau đó điểm Fibo 23,6% được kết hợp làm mức hỗ trợ.

Mức tương tự đó đã được thực hiện trở lại trong vòng chưa đầy hai năm sau; khi USD giảm sau mức tăng đột biến vào tháng 3 năm 2020. Đây là một cú tăng tốc khi người bán thúc đẩy cho đến mức thoái lui Fibo 38,2% xuất hiện.

Đối với những nhà giao dịch chỉ đơn thuần theo dõi biểu đồ hàng tuần hoặc với các khung thời gian ngắn hơn – thậm chí họ có thể không biết động thái này cũng như các mức giá quan trọng đang tồn tại. Nhưng đối với các nhà giao dịch khai thác tiềm năng của các biểu đồ dài hạn vào phân tích của họ, với các công cụ như Fibonacci thoái lui, viễn cảnh đó có thể cho phép một số điểm dữ liệu quan trọng được kết hợp vào chiến lược giao dịch của họ.

III. Tổng kết

Chiến lược được áp dụng ở trên hoàn toàn đưa ra một cách tiếp cận đơn giản để thực hiện Fibonacci trên các biểu đồ dài hạn. Các khung thời gian khác nhau có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau; không có hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện điều này. 

Bài học rút ra từ chiến lược này là tầm quan trọng của việc sử dụng một bức tranh toàn cảnh để tạo ra một cái nhìn đầy đủ hơn. Đây chỉ đơn thuần là một phương pháp có thể được sử dụng như một phần của chiến lược lớn hơn kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và hành động giá khác.

Theo dailyfx.com

bình chọn post