Ổn định sau khi đóng cửa giảm 0.2% trong khi JPY dẫn đầu dựa trên sức mạnh USD trên diện rộng.

Giá năng lượng nhiên liệu tăng, quan điểm lạm phát dài hạn.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang diễn ra vẫn là yếu tố cản trở đối với tăng trưởng.

Biểu đồ – Dải Bollinger Bands 21 ngày, đường trung bình động 5, 10 & 21 ngày và tuần giảm.

Biểu đồ EUR ngày 12 tháng 10 khung daily

Nghiên cứu xung đột động lượng – tín hiệu giảm trong khi giới hạn đường DMA 10 ở mức 1.1578.

Thiết lập xu hướng tiêu cực nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1.1492; tương ứng mức 50% của đợt tăng 2020 – 21.

Trước đó mức thấp nhất phiên Châu Á 1.1547 và mức 1.1578 của đường DMA 10 là ngưỡng hỗ trợ ban đầu.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post