EUR/USD không thay đổi sau khi giá đóng cửa tăng 0.2%, nhưng đã giảm 0.8% trong tuần, vì đồng USD trú ẩn an toàn chiếm tỷ trọng cao.

ECB vẫn lo lắng hơn về lạm phát quá thấp.

Biểu đồ: Đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 hướng xuống thấp hơn, dải Bolli 21 ngày mở rộng.

Biểu đồ EUR ngày 23 tháng 8 khung hàng ngày

Thiết lập theo xu hướng kỹ thuật tiêu cực – xu hướng giảm trong khi giới hạn DMA 21 ở mức 1.1779. 

Giá nhắm kiểm tra mức 1.1602, mức thấp nhất phạm vi tháng 9 và tháng 11 năm 2020

Dải Bollinger 21 ngày phía dưới ở mức 1.1647, một cơ sở dựa trên mức hỗ trợ của đợt di chuyển này. 

Đường xu hướng ở mức 1.1738 từ mức cao nhất tháng 8 là 1.1899, mức kháng cự ban đầu.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post