Giảm 0.15% xuống mức thấp mới 1.1742.

Giá bid USD của Fed giảm bớt lo ngại sau khi việc làm Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.

Hàng hóa nói chung giảm ở phiên châu Á, vàng giảm 2.2%, dầu Brent giảm 1.8%, đồng Mỹ giảm 1%.

Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ hôm thứ Tư có thể đóng vai trò quan trọng trong tuần này đối với lợi suất Mỹ và đồng USD

Biểu đồ: Các đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 và nghiên cứu động lượng tăng hoặc giảm.

Biểu đồ EUR ngày 9 tháng 8 khung hàng ngày

Mức 1.11736 giảm thấp hơn hỗ trợ đầu tiên của dải Bolli 21 hàng ngày và chịu áp lực

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là cơ sở xu hướng tháng 3 1.1704 và mức thấp nhất năm 2021.

Mức đỉnh đầu phiên châu Á 1.1769 sau đó 1.227BLN 1.1800 strikes kháng cự đầu tiên.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post