Ổn định sau khi đóng cửa giảm 0.15%, bị giới hạn vào cuối tháng bởi việc chốt lời EUR/GBP.

Các bộ trưởng họp mặt khi nền kinh tế EZ có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng tăng cao.

Ngày thứ 6 của mức cao hàng ngày thấp hơn mặc dù USD ôn hoà hơn là một tín hiệu giảm giá.

Biểu đồ cho thấy các nghiên cứu về động lượng đang giảm; các đường trung bình động 5, 10 và 21 ngày dốc xuống.

Biểu đồ EUR EBS ngày 1 tháng 10 khung daily

Dải Bollinger 21 ngày trượt xuống – các tín hiệu giảm giá xây dựng trong khi giới hạn đường DMA 10 ở mức 1.1673  

Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 1.1492, 50% của giai đoạn tăng giá  2020 – 2021.

Phạm vi trong phiên NY 1.1563 – 1.1598 là hỗ trợ và kháng cự ban đầu

1.1560/75 613 triệu đô và 1.1590/1.1600 547 triệu đô là được coi là các đợt strike hôm nay. 

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post