Duy trì trạng thái ổn định sau khi tăng 0.4% với xu hướng tăng bất thường trong ngày Thứ Sáu.

Đồng USD đã tăng mạnh trong tuần trước và vượt lên top đầu của bảng lương của Hoa Kỳ, dự kiến có thể tiếp tục dẫn đầu trong tuần này.

Ứng cử viên Đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức gặp khó khăn trong việc phục hồi chiến dịch của mình.

Đảng Dân chủ Xã hội Trung tả (SPD) dẫn đầu các cuộc thăm dò  trong cuộc tranh luận chiến dịch cuộc bầu cử ngày 26 tháng 9.

Biểu đồ EUR ngày 30 tháng 8 khung daily

Biểu đồ: Đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 xuất hiện xung đột, hợp đồng dải Bolli 21 ngày.

Thiết lập trung lập, nhưng đóng cửa trên 1.1765 đã được thử nghiệm tốt với 21 DMA ngày tăng.

Sự phá vỡ 21 DMA mở ra cơ hội test của dải Bollinger 21 ngày tại mức giá 1,1871.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post