Giá đang đi ngang sau khi giá đóng cửa tăng 0.17% với đồng USD ôn hoà hơn.

Biểu đồ: Đường trung bình động hàng ngày và hàng tuần 5, 10 & 21 dốc xuống thấp hơn.

Biểu đồ EUR ngày 12 tháng 8 khung hàng ngày

Dải Bollinger band trong 21 ngày mở rộng – cho thấy hỗ trợ chính ở mức 1.1700 dễ bị vi phạm.

Mức giá 1.1707 của Dải Bollinger 21 ngày giảm xuống thấp hơn là hỗ trợ đàn hồi đầu tiên.

Mức giá thấp nhất xu hướng tháng Ba 1.1704 và mức thấp nhất năm 2021 – 1.1694 tăng dưới mức 38.2% 2020-2021.

Việc phá vỡ liên tục mức 1.1690 sẽ đạt mức thấp nhất tháng 11 năm 2020 là 1.1602. 

Xu hướng giảm trong khi phạm vi 1.1797-1.1802 và các đường MA 21 và 10 ngày được giữ vững.

1.1700/10; 1.784BLN và 1.175/00; 2.917BLN gần như là các strikes của ngày hôm nay.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post