– EUR/USD tăng mạnh kể từ tháng 12 năm 2020 vào thứ Sáu

– Mức đóng cửa hàng tuần tăng trên 1.2103 Fibonacci, giảm 61,8% từ 1.2349 xuống 1.1704 năm 2021

– Điều đó cho thấy mức 1.2197 Fibo, 76,4% thoái lui của mức giảm 1,2349 xuống còn 1,1704

– Các đợt giảm giá trong thời gian ngắn có khả năng diễn ra khá nhanh

– Tìm kiếm các cơ hội mua có dự đoán thu được lợi nhuận lớn hơn trong tuần này

EUR/USD có mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2020

bình chọn post