EUR/USD mở cao hơn 0.11% và hoàn thành xu hướng tăng giá.

Giá cặp EUR/USD đang dao động ngay dưới ngưỡng kháng cự tốt tại đường MA 21 ngày ở mức 1.1774.

Phá vỡ lên trên 1.1775 mục tiêu là 61.8% của 1.1909/1.1664 ở mức 1.1815.

Biểu đồ EUR ngày 26 tháng 8 khung daily

Hỗ trợ hiện tại đường MA 10 ngày ở mức 1.1740.

Tài sản rủi ro có xu hướng tăng giá trước bài phát biểu của Powell  thứ Sáu đang cân bằng USD

Lợi suất cao hơn của Mỹ khuyến khích mua EUR/JPY khi tỷ giá chéo tăng 0.40%

Người bán EUR/USD trên 1.1800 có thể sẽ giới hạn trước bài phát biểu của Powell.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post