Giá cặp tiền ổn định sau khi giá đóng cửa tăng 0.25% với đồng USD yếu hơn, khi rủi ro đã ổn định.

Cuộc bỏ phiếu thỏa thuận cơ sở hạ tầng hai Đảng của Hoa Kỳ được Thượng viện thông qua.

Tin tức tích cực cho rủi ro; mặc dù nó chỉ là khởi đầu cho kế hoạch của Tổng thống Biden.

Biểu đồ: Đường trung bình động cơ bản hàng ngày  5 & 10, DMA 21 vẫn đi xuống thấp hơn.

Biểu đồ EUR ngày 29 tháng 7 khung hàng ngày

Thiết lập trung lập – giá đóng cửa phía trên mức 1.1820 của đường DMA 21 đã kết thúc xu hướng giảm giá.

Bollinger Bands 21 ngày chặt chẽ 1.1753 và 1.1887 có thể xác định phạm vi.

Mức thấp nhất phiên New York 1.1772 là hỗ trợ ban đầu; strikes BLN hai mức giá 1.1850 và 1.726 có thể giới hạn.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post