Ổn định sau khi đóng cửa nhẹ nhàng hơn, trong một phạm vi chặt chẽ trước khi công bố Bảng lương Hoa Kỳ Nonfarm Payrolls (NFP).

Biểu đồ: Xung đột các đường trung bình động hàng ngày 5, 10 & 21 và nghiên cứu động lượng.

Biểu đồ EUR ngày 6 tháng 8 khung hàng ngày

Mức 1.1898 trên Dải Bolli 21 ngày nằm ngang là ngưỡng kháng cự và giới hạn  đầu tiên.

Dải Bollinger 21 ngày là một chỉ báo tốt về mức giá đã mở rộng.

Mức 1.1825 của đường trung bình động 21 ngày là hỗ trợ đầu tiên và là ngưỡng chịu áp lực.

Việc phá vỡ 1.1825 sẽ nhắm mục tiêu 1.1752 mức thấp nhất trong tháng 7 và thấp hơn dải Bolli 21 ngày.

1.1800 1.125BLN, 1.1825 645M và 966M 1.1875/00 gần như là các strikes.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post