EUR/USD mở cửa thấp hơn 0.18% sau những quan điểm thắt chặt từ các quan chức Fed.

Thị trường phải định giá theo khuynh hướng thắt chặt có thể xảy ra trong bài phát biểu của Powell vào cuối ngày hôm nay

Người bán EUR/USD ở mức 1.1775/80 hành động giá giới hạn trong ngày thứ hai liên tiếp.

Đường MA 21 ngày ở mức 1.1767 và đóng cửa ở trên sẽ đẩy áp lực tăng giá.

Biểu đồ EUR ngày 27 tháng 8 khung daily

Người mua EUR/USD ở mức 1.1725/30 và phá vỡ dưới mức 1.1720 mục tiêu hỗ trợ ở mức 1.1664

EUR/USD có khả năng giao dịch ở mức 1.1730/80 trước bài phát biểu của Powell ở hội nghị Jackson Hole.

Tổng hợp Thomson Reuters

 

bình chọn post