EUR/USD mở cửa thấp hơn 0.22%; và dưới 1.1700 khi lợi suất cao hơn của Hoa Kỳ củng cố cho USD.

Những người mua trong khoảng 1.1680/85 đã giảm trong ngày thứ 3.

Hỗ trợ chính ở mức thấp nhất năm 2021 là 1.1664; và việc phá vỡ sẽ khuyến khích đợt bán mới.

Biểu đồ EUR daily ngày 28 tháng 9

Tỷ giá EUR/USD có xu hướng thấp hơn với các đường MA 5, 10 và 21 ngày trong xu hướng giảm giá.

Mức kháng cự tại MA 10 ngày ở mức 1.1730 và sự phá vỡ làm giảm áp lực giảm giá.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post