Tỷ giá EUR/USD giảm 0.86% vào thứ Sáu và kiểm tra mức 61.8 của phạm vi 1.1952/1.2243 ở mức 1.2063.

Mức hỗ trợ nhiều hơn trong khoảng 1.2020/1.2025, nơi MA 100 ngày và mức thấp ngày 17 tháng 2 hội tụ.

Ngưỡng kháng cự xuất hiện tại MA 21 ngày tại 1.2093 và MA 10 ngày tại 1.2114.

EUR/USD có khả năng tiếp tục giao dịch trong phạm vi thay đổi – thay vì đường xu hướng.

Các đường MA 100, MA 21 và MA 10
bình chọn post