EUR/USD đã mở cửa ở mức 1.1732 và giao dịch trong phạm vi 1.1730/42.

Nó đang giao dịch quanh mức 1.1740 trước phiên giao dịch buổi chiều.

Có những lời bàn tán về những người bán xung quanh 1.1750 rằng họ đang hạn chế hành động giá.

Hỗ trợ chính ở khoảng 1.1700 và giá bid được cho là ở ngay phía trước đó.

Tỷ giá EUR/USD có xu hướng thấp hơn với đường MA 5 ngày 10 và 21 ngày theo xu hướng giảm giá.

Biểu đồ EUR ngày 13 tháng 8 khung hàng ngày

Việc vượt lên trên đường MA 10 ngày ở mức 1.1783 sẽ khiến xu hướng bị nghi ngờ.

Hỗ trợ Fibonacci chính ở mức 38.2 của mức di chuyển 1.0636/1.2349 ở mức 1.1694.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post