Giá EUR/USD ổn định sau khi đóng cửa tăng 0.55%, do đồng USD dài hạn bị siết chặt sau lạm phát của Mỹ.

Giá tăng dựa trên phạm vi rộng – năng lượng, thực phẩm – ECB giám sát chặt chẽ.

Biểu đồ: Dải Bolli 21 ngày thu hẹp xung đột đường trung bình động 5, 10 và 21 ngày

Biểu đồ JPY ngày 14 tháng 10 khung daily

Cơ sở nghiên cứu động lượng – các tín hiệu kỹ thuật giảm giá đã chuyển sang trung lập.

Các mức cản quan trọng là mức thấp nhất trong xu hướng 1.1522 tháng 10 và mức 1.1640 của đường DMA 21 và mức cao nhất tháng 10.

Mức thấp nhất phiên NewYork 1.1536; mức cao nhất tháng 10 1.1640; và mức kháng cự hỗ trợ ban đầu đường DMA 21.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post