EUR/USD ổn định sau khi giá đóng cửa giảm 0,1%; cùng với USD tăng mạnh hơn

Quan hệ EU-Belarus tiếp tục xấu đi sau Ryanair

Các mối đe dọa dẫn đến sự di cư bất hợp pháp vào EU; điều này làm sâu sắc thêm chia rẽ

Trên biểu đồ của EUR/USD; dải Bollinger band 21 ngày giảm; các đường trung bình động 5, 10 & 21 ngày có xu hướng đi xuống

Thiết lập xu hướng giảm có mục tiêu là 1,1837 – khoảng 76,4% mức tăng từ tháng 3 đến tháng 5; cơ sở của tháng 6

EUR/USD dần ổn đinh

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post