EUR/GBP cho thấy sự nguy hiểm của tín hiệu đảo chiều phía trước.

Nến doji hình thành hôm qua cho thấy sự do dự của phe gấu nhưng cần thêm sự xác nhận.

Mức điều chỉnh tối thiểu 0.8658 xuống 0.8495; giảm ở mức 0.8533.

Mục tiêu Fibonacci 61.8% của động thái di chuyển đó ở mức 0.8595.

Biểu đồ EUR/GBP ngày 7 tháng 10 khung daily

Điểm dừng chặt chẽ được đặt dưới mức thấp nhất 2021 0.8450 vào ngày 10 tháng 8

Mức thấp 0.8495 – hỗ trợ ban đầu.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post