I. Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong Forex

Như chúng ta đã nói trong bài viết trước, các đường trung bình động giản đơn có thể bị “nhiễu” bởi các mức tăng đột biến. Tôi sẽ bắt đầu với một ví dụ.

Giả sử tôi vẽ đường SMA 5 chu kỳ trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) trong Forex

Giá đóng cửa trong 5 ngày qua như sau:

Ngày 1: 1.3172

Ngày 2: 1.3231

Ngày 3: 1.3164

Ngày 4: 1.3186

Ngày 5: 1.3293

Đường trung bình động giản đơn sẽ được tính như sau:

Công thức tính đường trung bình động giản đơn

Rất đơn giản, phải không?

Chà, điều gì sẽ xảy ra nếu có một bản tin vào ngày 2 và khiến đồng Euro giảm trên diện rộng.

Điều này khiến tỷ giá của cặp EUR/USD lao dốc và đóng cửa ở mức 1.3000. Hãy xem điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đường SMA 5 chu kỳ.

Ngày 1: 1.3172

Ngày 2: 1.3000

Ngày 3: 1.3164

Ngày 4: 1.3186

Ngày 5: 1.3293

Đường trung bình động giản đơn sẽ được tính như sau:

Công thức tính đường trung bình động giản đơn

Kết quả của đường trung bình động giản đơn sẽ thấp hơn rất nhiều và nó sẽ cho bạn thấy rằng giá thực sự đang giảm trong khi thực tế, ngày 2 chỉ là một sự kiện xảy ra một lần do kết quả tiêu cực của một báo cáo kinh tế.

Đôi khi đường trung bình động giản đơn có thể là quá đơn giản.

Giá như có cách nào đó mà bạn có thể lọc ra những biến động bất chợt này để bạn không bị hiểu nhầm.

Hmm… Chờ một chút… Đúng, có một cách!

Nó được gọi là Đường trung bình động hàm mũ!

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) có nhiều trọng số hơn cho các giai đoạn gần đây nhất.

Trong ví dụ ở trên, đường EMA sẽ đặt nhiều trọng số hơn vào giá của những ngày gần đây nhất, đó sẽ là ngày 3, 4 và 5.

Điều này có nghĩa là mức tăng đột biến vào ngày 2 sẽ có giá trị thấp hơn và sẽ không có tác động lớn đến đường trung bình như việc chúng ta tính toán cho một đường trung bình động giản đơn.

Nếu bạn nghĩ về nó, điều này rất có ý nghĩa bởi vì những gì nó làm được là nhấn mạnh hơn vào những gì mà các nhà giao dịch đang làm gần đây.

II. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) so với đường trung bình động giản đơn (SMA)

Chúng ta hãy xem biểu đồ 4 giờ của cặp USD/JPY để làm rõ cách đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) trông như thế nào trên biểu đồ.

Lưu ý rằng đường màu đỏ (đường 30 EMA) dường như là mức giá gần hơn so với đường màu xanh lam (đường SMA 30).

Điều này có nghĩa là nó thể hiện chính xác hơn hành động giá gần đây. Bạn có thể đoán tại sao điều này lại xảy ra.

Đó là bởi vì đường trung bình động hàm mũ quan tâm nhiều hơn vào những gì đang xảy ra gần đây.

Khi giao dịch, điều quan trọng hơn hết là xem những gì các nhà giao dịch đang làm NGAY BÂY GIỜ hơn là những gì họ đã làm vào tuần trước hoặc tháng trước.

5/5 - (3 bình chọn)