SINGAPORE, ngày 28 tháng 6 (Reuters) – Dầu Mỹ có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự tại mức $74,99/thùng; mức phá vỡ bên trên có thể dẫn đến sự tăng trong phạm vi $76,14 – $77,29.

Xu hướng tăng từ $61,56 đang diễn ra trên sóng C; điều này mở ra việc hướng tới mức dự báo 161,8% của $77,29. Do mức kháng cự trước đây $73,57 đã kích hoạt một đợt điều chỉnh phù hợp; do vậy dầu Mỹ có thể không phá vỡ mức $74,99 trong nỗ lực đầu tiên.

Việc phá vỡ bên dưới $73,57, hiện là mức hỗ trợ; có thể gây ra sự sụt giảm xuống phạm vi $71,96- $72,70.

Dầu Mỹ ở mức kháng cự tại $74,99

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post