SINGAPORE, ngày 29 tháng 6 (Reuters) – Dầu Brent có thể tìm kiếm hỗ trợ ở mức  $73,84/thùng; tuy nhiên, mức phá vỡ bên dưới đó có thể khiến giá giảm xuống $73,18.

Sự điều chỉnh hiện tại có thể sâu như một sự điều chỉnh từ mức cao nhất ngày 16 tháng 6 là $74,96. Một kênh tăng giá và phân tích dự báo cho thấy điểm kết thúc ở mức $73,84.

Việc giảm sâu xuống bên dưới kênh cho dấu hiệu giảm giá mạnh thể hiện xu hướng tăng từ $64,57 đã đảo chiều. Mục tiêu chốt lời thấp hơn nhiều ở mức $71 sẽ được thiết lập tương ứng; nó được chỉ ra bởi một kênh trùng lặp.

>>>> Đọc thêm: Xu hướng là gì?

Trên biểu đồ hàng ngày của dầu Brent, mức giảm được xác định là một đợt pullback hướng tới mức kháng cự trước đây ở mức $73,50; hiện là mức hỗ trợ. Việc phá vỡ bên dưới mức này có thể mở đường hướng tới mức $70,75; gần mức $71 (biểu đồ hàng giờ).

Dầu Brent có thể tìm kiếm hỗ trợ tại $73,84

Dầu Brent

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post