Cặp EUR / GBP chiều 14/9 – tín hiệu trên biểu đồ trở không rõ ràng

Duy trì chặt chẽ bên dưới đám mây Ichimoku hàng ngày ở mức 0,8531.

Biểu đồ cặp EUR / GBP 14/9/2021 khung daily

Bóng nến dài phía dưới cho thấy nguồn cung không mạnh.

Xuất hiện mô hình nến Inverted Hammer gợi ý rủi ro đảo chiều xu hướng.

Cơ hội giảm giá tăng, dưới đáy của thứ Hai 0,8511.

Động lượng 14 ngày giữ các chỉ số tiêu cực và chỉ số RSI giảm.

Cặp EUR / GBP hiện tại đang nghiêng về xu hướng giảm giá.

Tìm cơ hội tại ngưỡng 0,8565.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

 

bình chọn post