Trên biểu đồ của USD/JPY; Những thất bại gần đây bên dưới mức Fibonacci 109,24 giữ cho xu hướng tổng thể tăng lên

Mức 109,24 Fibo là 38,2% của sự tăng EBS từ 107.48-110,32 (tháng 4 đến tháng 6)

Các đường Tenkan và kijun mây Ichimoku được điều chỉnh tích cực, mang lại hy vọng nhiều hơn cho những người đầu cơ giá lên

Nhưng độ xoắn của đám mây vào thứ Năm bên dưới mức 109.00 có thể tạo ra lực hút, một cảnh báo cho những người đầu cơ giá lên

Nhà giao dịch USD/JPY, EUR/JPY nhìn thấy phạm vi giao dịch 132,74 – 86 từ thứ Hai cho đến nay.

USD/JPY tạo sự thoải mái cho những người đầu cơ giá lên

Biểu đồ hàng ngày


Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post