Biểu đồ EUR/USD xuất hiện cả dấu hiệu tăng và giảm

  • Tỷ giá EUR/USD vẫn nằm trên đường tenkan của mây Ichimoku, hiện ở mức 1.1810, giữ áp lực tăng giá
  • Có khả năng tăng thêm, nhưng cần phải đóng cửa trên đường kijun ở mức 1.1885
  • Nhưng những người mua cặp EUR/USD nên lưu ý đến bóng trên dài của nến vào ngày thứ Tư
  • Bóng dài phía trên thường chỉ ra một sự từ chối xu hướng tăng
  • Nhìn chung cặp này có xu hướng tăng nhẹ, đang tìm cách tiếp tục giảm sâu ở mức 1.1825

Biểu đồ EUR/USD khung hàng ngày

bình chọn post