Xu hướng tổng thể của cặp EUR/USD vẫn là xu hướng giảm

Mục tiêu ngắn hạn là phá vỡ bên dưới mức 1.1772 – các mức đáy gần đây

Sự phá vỡ bên dưới 1,1772 sẽ hiển thị tại mức đáy 1,1738 và mức Fibonacci 1,1695 vào ngày 5/4

Fibo tại 1,1695 là mức 38,2% của mức tăng 1,0636 đến 1,2349 (2020 đến 2021) (EBS)

Người mua buộc phải phá vỡ trở lại bên trên mức cao nhất 1.1884 của ngày thứ Hai để trì hoãn đà giảm.

Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post