AUD/USD đang tiến gần tới điểm vào lệnh bán, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 61.8%.

– Giá có thể giảm xuống mức chốt lời phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 127.2% và phần mở rộng Fibonacci 78.6%. 

– Ngoài ra, giá có thể phục hồi tới điểm cắt lỗ, phù hợp với phần mở rộng Fibonacci 78.6% và mức thoái lui Fibonacci 127.2%. 

– Hơn nữa, đường EMA đang duy trì phía trên mức giá, MACD đang giữ dưới đường 0.

Điểm vào lệnh bán, chốt lời và cắt lỗ trong biểu đồ AUD/USD ngày 26 tháng 7

Nguồn: FXCM – Trading View

 

bình chọn post