AUD/USD mở cửa cao hơn 0,10% sau phiên thay đổi

Sau khi giao dịch ở mức 0,7903, nó đã tăng cao hơn nữa sau khi cặp NZD/USD tăng cao hơn sau khi RBNZ.

Thời điểm cặp AUD/USD tăng cùng với RBNZ có thể là ngẫu nhiên

Thảo luận về giá bid AUD/JPY ngoài Tokyo và nhu cầu vốn có khả năng đứng phía sau sau động thái AUD/USD

Nó giao dịch ở mức 0,7945 trước khi thiết lập khoảng 0,7930 vào buổi chiều

AUD/USD có xu hướng cao hơn so với hàng hóa và sẵn sàng kiểm tra ở mức giá 0,8000

Đường xu hướng: Không có ngưỡng kháng cự nào cho đến năm 2018 với mức cao nhất là 0,8136

Hỗ trợ là MA 10 ngày ở mức 0,7820 và việc phá vỡ sẽ giảm bớt áp lực đi lên

Biểu đồ hàng tuần của AUD/USD
Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post