AUD/USD mở cửa cao hơn 1.0% do USD giảm và tài sản rủi ro tăng vọt.

Hàng hóa đã giảm trước đó giá bật lại và thúc đẩy thêm cho đồng AUD.

Xu hướng AUD/USD thấp hơn vẫn còn nguyên trong khi đường MA 10 ở mức 0.7263 vẫn được duy trì.

Phân tích kháng cự hỗ trợ: Mức kháng cự gần hơn là hỗ trợ cũ ở mức 0.7230.

Biểu đồ AUD ngày 24 tháng 8 khung daily

Người mua đang nghiêng về phía 0.7100 nơi hỗ trợ đang hình thành.

Việc tăng giá có thể bị kìm hãm bởi các việc phong tỏa đang diễn ra ở Sydney và Melbourne.

Tổng hợp Thomson Reuters

bình chọn post