AUD/USD tăng nhẹ vào Thứ hai sau khi giảm mạnh

Sự kích hoạt giảm giá được xác nhận sau khi đi qua Đám mây Ichimoku

Ngoài ra, bên trong kênh xu hướng giảm Bollinger band cũng tạo thêm áp lực

Cần phải đóng cửa bên trên mức 0,7712 để thoát khỏi quỹ đạo đi xuống

Lợi suất của Hoa Kỳ cao hơn, sau những đợt giảm gần đây.

AUD/USD nỗ lực phục hồi

Tổng hợp theo Thomson Reuters

 

bình chọn post