Thặng dư thương mại tháng 7 của Úc tốt hơn dự kiến.

AUD / USD không phản ứng, duy trì ở ngưỡng 0,7365, tiếp tục nằm trong khoảng tích luỹ với phạm vi cho đến nay là 0,7358/74.

Biểu đồ AUD/USD ngày 2/9/2021 khung daily

Mức kháng cự với đường MA 55 ngày ở mức 0,7392, giá bán nằm trong khoảng 0,7385/90.

Mức hỗ trợ với đường MA 21 ngày ở mức 0,7298 với giá mua đặt ở mức 0,7330.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post