AUD/USD không tăng giá từ các tín hiệu dữ liệu việc làm của Aus

Giá đang dao động quanh mức 0,7470 trước và sau dữ liệu việc làm

Giá bid của AUD/USD hướng vào phạm vi 0,7460/70 với ngưỡng hỗ trợ ở mức thấp nhất là 0,7431 vào ngày hôm qua

Phân tích kháng cự hỗ trợ: Mức kháng cự tại đường MA 10 ngày ở mức 0,7482 và đường MA 21 ngày ở mức 0,7512

Biểu đồ hàng ngày của cặp AUD/USD

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post