AUD/USD đang di chuyển xuống bên dưới mức thấp nhất ngày hôm qua là 0,7463 và đã giao dịch ở mức 0,7456

Mức thấp nhất của ngày thứ Sáu là 0,7445 đang được chú trọng; đồng thời mục tiêu phá vỡ là mức Fibonacci 61,8% tại 0,7378

Động thái di chuyển xuống thấp hơn đang được thực hiện bởi AUD/USD – đã giảm hơn 0,50% vào hôm nay

AUD/USD - Chịu áp lực khi mức thấp nhất ngày hôm qua bị phá vỡ

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post