AUD/USD đã giảm xuống 0.7331 vào đầu phiên giao dịch khi dòng bán AUD/JPY chiếm tỷ trọng

AUD/JPY đang có xu hướng cao hơn và có xu hướng chốt lời.

AUD/JPY đã được hỗ trợ bởi sự gia tăng lớn trong lợi suất trái phiếu Aus 10 năm.

Lợi suất Aus 10 năm đã giảm xuống 1.685 sau khi giá đóng cửa hôm thứ Ba ở mức 1.73%.

AUD/USD đã ổn định quanh mức 0.7335/40 sau khi người mua nghiêng ở mức 0.7330.

Hỗ trợ là đường MA 10 ngày ở mức 0.7300 và việc phá vỡ làm giảm áp lực đi lên.

Biểu đồ AUD ngày 13 tháng 10 khung daily

Dữ liệu thương mại của Trung Quốc được công bố hôm nay và có thể gây ra phản ứng đối với cặp AUD/USD.

Tổng hợp từ Thomson Reuters

bình chọn post